0
0
کاتالوگ دریافت قیمت
شرکت ماشین صنعت سورنا

کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل باغی 4 متر مکعب

کودپاش کود دامی

مجهزبه سیستم کامل هیدرولیک با حداکثر مانور پذیری تنظیمات و حداقل استهلاک

مجهزبه سیستم کنترل هیدرولیک سیمی از داخل کابین راننده(درصورت سفارش مشتری با اضافه هزینه)

مجهز به شیر کنترل دبی جهت تنظیم دقیق میزان پاشش و ریزش کود

مجهز به شیراطمینان جهت ایمنی دستگاهدر برابر صدمات احتمالی

کاهش زمان و هزینه های عملیات کوددهی

سهولت دید راننده به دلیل قرارگیری نوارنقاله کنار ریز در جلوی دستگاه

مجهز به خردکن گریزاز مرکز