0
0
کاتالوگ دریافت قیمت
شرکت ماشین صنعت سورنا

رتیواتور 48 پره

خاکورزهای حفاظتی و دوار

برچسب ها

مخلوط بقایای گیاهی با خاک سطحی و درنتیجه افزایش سطح مواد آلی خاک

قابل استفاده جهت عملیات وجین و سله شکنی زراعت محصولات

آماده نمودن بستر بزر با یک بار از سطح زمین

کاهش کل میزان کشش و صرفه جویی در انرژی