0
0
کاتالوگ دریافت قیمت
شرکت ماشین صنعت سورنا

گاوآهنهای چیزل به منظور نفوذ در خاک و شکستن لایه های سخت که در اثرتردد تراکتور ایجاد میشود در عمق۲۰تا۶۰ سانتیمتربه کارمیروند وجایگزین مناسبی برای گاوآهن های برگرداندار می باشند.

شخم های عمیق باحفظ بقایای گیاهی و مواد آلی در سطح خاک و جلوگیری از فرسایش و تبخیر رطوبت این دستگاه را از گاوآهنهای برگرداندار متمایز نموده است.

دارای غلتک با کاربرد دومنظوره تثبیت و تنظیم عمق شخم و خردکردن کلوخه ها.

تولید قطعات سایشی  از روش ریخته گری القایی مقاوم دربرابر شکستگی و سایش.

شاسی ازپروفیل صنعتی با فولادآلیاژی تخصصی بسیارمستحکم.

دارای پیچ ایمنی برای حفظ شاخه ها در برابر ضربات ناگهانی.

رعایت زاویه استاندارد تیغه=بهینه کردن مصرف سوخت.